Ohlášky ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

 • Veliké Pán Bůh zaplať za měsíční sbírku na opravy kostelů.
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Jednota Orel Vás zve na tradiční orelskou pouť na Svatém Hostýně v neděli 22. 8. Odjezd bude 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Praskova. Zájemci hlaste se u paní M. Víchové a M. Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 8. do 22. 8. 2021

Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

 • Veliké Pán Bůh zaplať za organizaci příměstského tábora i veškerou další pomoc ve farnostech!
 • Jednota Orel Vás zve na tradiční orelskou pouť na Svatém Hostýně v neděli 22. 8. Odjezd bude 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Praskova. Zájemci hlaste se u paní M. Víchové a M. Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • Na sobotní pouť na Maria Hilf jsou stále ještě volná místa. Zájemci, hlaste se!
 • Ve čtvrtek 12. 8. v 9:00 h. bude sloužena mše sv. v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická. Podmínky pro možnost účasti jsou stejné jako minule.
 • Příští neděli slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Podle prastaré tradice se v tento den žehnají byliny a květiny. Nezapomeňte si je vzít s sebou!
 • Jelikož je příští neděle třetí v měsíci, proběhne měsíční kostelní sbírka na opravy.
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 8. do 15. 8. 2021

Svatoludmilská pouť farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky

V rámci letošního výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily jsme vyrazili s farníky obou farností 1. a 2. července na pouť. První den jsme zavítali na Tetín, kde jsme slavili mši sv. a vyslechli historický výklad. Po obědě jsme vyrazili do Prahy do katedrály sv. Víta. Po výkladu jsme ve svatováclavské kapli zazpívali chorál a následně jsme se pomodlili u hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří. Ubytování jsme měli zajištěno v Křesťanském domě sv. Ludmily. Večerní procházku mnoho z nás využilo k procházce a modlitbě u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Druhý den jsme po snídani putovali do Staré Boleslavi, kde jsme slavili mši sv. a uctili Paladium země české. Po cestě zpět jsme navštívili Koclířov, kde jsme v opraveném kostele sv. Jakuba a sv. Filomény zazpívali Te Deum na poděkování za krásný a požehnaný čas pouti.

Autorem fotografií je Tomáš Machovský.

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • V pondělí 2. 8. se slaví ve všech františkánských kostelích tradiční svátek Panny Marie, Královny andělů (tzv. Porcinkule), během kterého bude možné získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek. Mše svaté budou v kostele sv. Ducha v 7:00, 8:00, 9:30 a 17:00 h.
 • V tomto týdnu proběhne náš příměstský tábor. Přejeme dětem požehnaný čas a můžeme na ně pamatovat i ve své modlitbě.
 • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 8. do 8. 8. 2021