Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • Ve středu 17. 4. v Jaktaři a v pátek 19. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proto proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 4. do 21. 4. 2024

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Dnes po jaktařské mši sv. proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Tento týden vybírám několik dní své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 4. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • Příští neděli bude sbírka na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 4. do 14. 4. 2024

Ohlášky z Neděle Zmrtvýchvstání Páně

 • Velké Pán Bůh zaplať za celou spolu-prožitou postní dobu: za účast na křížových cestách a jejich vedení, za postní předsevzetí, slavení velikonočního tridua a za veškerou přípravu (úklid, zdobení, liturgie, zpěv). Také za sbírky na různé účely a jakoukoli jinou pomoc!
 • Ve středu 3. 4. v Jaktaři a v pátek 5. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Návštěvy nemocných proběhnou tento týden jen u těch, kteří před svátky nemohli.
 • Příští neděli po jaktařské bohoslužbě proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 3. do 7. 4. 2024

Požehnané a milostiplné velikonoční svátky!