Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
 • Ve středu 22. 11. na jaktařské faře a v pátek 24. 11. na kateřinské faře budou přípravy na svátost biřmování v 18:30 h.
 • Ve čtvrtek 23. 11. proběhne v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
 • Ve čtvrtek 23. 11. bude v 18:30 h. pastorační schůzka na jaktařské faře, kde naplánujeme další měsíce ve farnosti. Kdo chce přiložit ruku k dílu, je co nejsrdečněji zván!
 • V sobotu 25. 11. v 10:00 h. pořádá OKO komentovanou prohlídku farního kostela v Kateřinkách. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Příští neděli proběhne v našich farnostech sbírka na média.
 • Od dnešní neděle 19. do soboty 25. 11. probíhá Týden modliteb za mládež. Od pátku 24. do neděle 26. 11. se uskuteční ve Fulneku setkání mládeže s o. biskupem Martinem.
 • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí výrobu adventního věnce, kterým podpoříte dítě, které škola adoptovala na dálku. Cena jednoho věnce bude kvůli podpoře adopce v rozmezí 400–450 Kč. Kdo by měl zájem, napište se do příští neděle na papír vzadu v kostele.
 • Zapisujeme intence na první pololetí roku 2024; využijte prosím příležitosti zapsat mši sv., jelikož se úmysly plní.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 11. do 26. 11. 2023

Ježíškova vnoučata

I letos se můžete stát Ježíškovým vnoučetem a potěšit někoho věřícího. Na stránkách najdete krásné přání třeba od paní Anušky nebo od pana Josefa. Věřím, že si najdete někoho, kdo je nejblíž vašemu srdci. Já pletu ponožky, tak pokud máte dvě ruce volné připojte se udělat radost bližnímu.

https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/

 

Anuška 86 let
Modlitba na CD
Moc bych si přála mít nahranou modlitbu na CD. Jsem už „starší paní“ a žiji v domově. Ráda chodím do kostela. Bohužel to není vždy možné. V těch dnech
, kdy se do kostela nedostanu, bych si moc ráda u sebe v pokoji pustila CD s modlitbami. Z takového dárku bych měla velikou radost. Moc děkuji Ježíšku.
Trhanov

Josef 64let
Obrázek Madony
Jsem pokřtěný a věřící. Nad postel bych si přál malý obrázek s Pannou Marií.
Teplice nad Metují

 

https://www.mujrozhlas.cz/serial-radiozurnalu/kdyz-se-sny-plni-jaka-prani-pomohla-splnit-jeziskova-vnoucata

 

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za společné prožití dušičkového času, za všechny modlitby a pobožnosti!
 • Tento týden budu mít exercicie. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • V pátek v jaktařském farním kostele uzavřou církevní sňatek Ondřej Blažek a Kateřina Kaniová.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy kostelů. Sbírka na katolická média bude až o týden později.
 • Zapisujeme intence na první pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 11. do 19. 11. 2023