Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů.
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření nebo pohřeb, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie.
 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Příští neděli bude sloužit mše sv. a udělovat novokněžské požehnání P. Bogdan Patrik Rygiel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 4. do 18. 4. 2021

Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se účastnili bohoslužeb Svatého týdne a Velikonočního třídení. Zvláště děkuji všem, kteří pomáhali s úklidem i výzdobou, s liturgickým zpěvem a všemi dalšími liturgickými činnostmi. Přeji všem farníkům i jejich rodinám požehnané Velikonoce!
 • Veliké Pán Bůh zaplať také jménem těch, kterým pomohou sbírky posledních dní.
 • Ve středu 7. 4. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na potřeby farnosti a opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 4. do 11. 4. 2021

Ohlášky z Květné neděle

 • V sobotu proběhlo předvelikonoční zpovídání. Velmi děkuji o. Janovi za pomoc. Poslední příležitost se vyzpovídat před svátky bude ve středu před večerní mší sv. v Jaktaři. Pokud někdo ze závažných důvodů nestihl sv. zpověď, ať se neváhá individuálně domluvit!
 • Dnešní nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Srdečně zvu všechny farníky k účasti na slavnostních bohoslužbách Velikonočního třídení, alespoň on-line formou.
 • Na Zelený čtvrtek bude po mších sv. v každém farním kostele krátká pobožnost v Getsemanech. Sbírka tohoto dne završuje naši postní almužnu. Je tedy určena na pomoc farnostem bývalých farářů našich farností.
 • Velký pátek je dnem přísného postu od masa a újmy (nasycení jednou za den). V tento den se naposledy společně pomodlíme křížovou cestu. Sbírka bude podle pokynů ČBK na pomoc Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu bude v obou farních kostelech adorace v Božím hrobě od 9:00 do 15:00. Velmi prosím úplně všechny farníky, aby se v průběhu dne přišli pomodlit! Na velikonoční vigilii si nezapomeňte s sebou vzít svíčky.
 • Na konci slavnostních mší svatých příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle je určena na kněžský seminář.
 • Začalo sčítání lidu, zatím on-line formou. Nezapomeňme tedy uvést, že jsme věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 3. do 4. 4. 2021

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Celý příspěvek

Ohlášky z 5. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Televizi Noe.
 • Ve středu 24. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • V sobotu 27. 3. bude v obou farnostech příležitost se vyzpovídat před Velikonocemi. Ve 13:00 h. bude možnost se vyzpovídat ve Vlaštovičkách a v 13:30 h. v Milostovicích (není uvedeno na plakátku). Od 14:00 h. pak zpovídáme v Jaktaři a od 15:00 h. v Kateřinkách. Neváhejte přijít očistit svou duši!
 • V noci ze soboty na neděli se mění čas na tzv. letní.
 • Příští neděli slavíme vjezd Páně do Jeruzaléma, nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Na nástěnkách visí list našich biskupů, který si můžete přečíst a ve kterém nám připomínají, že během nadcházejícího sčítání lidu se nemáme zapomenout uvést jako věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.
 • Na nástěnkách už visí plakáty s rozpisem velikonočních bohoslužeb. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat tyto plakátky vytištěné černobíle na A5 pro vaši soukromou potřebu. Každý den bude bohoslužba z Jaktaře přenášena online. Vzadu jsou také seznamy na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu. Prosím opravdu všechny farníky, i ty, kteří nás sledují online, aby se zapsali a přišli se takto individuálně pomodlit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 3. do 28. 3. 2021