Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Příští neděli 27. 6. slavíme v Jaktaři pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Kazatelem při slavnostní bohoslužbě v 8:00 h. bude nově vysvěcený jáhen Karel Honka. Mše sv. v Kateřinkách bude pak začínat v 9:30 h., kázat bude opět jáhen Karel. Odpoledne v 14:30 h. bude ve farním kostele v Jaktaři svátostné požehnání a okolo 15:00 h. začne na farní zahradě posezení. Všichni jste spolu se svými rodinami a známými zváni!
 • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.
 • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Kdo z přihlášených ještě nepřinesl zálohu 1200 Kč, je možné tak učinit.
 • Do konce měsíce června je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 6. do 27. 6. 2021

Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Vždy je také možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
 • Ve středu 16. 6. v 19:00 h. bude další katecheze pro všechny na jaktařské faře.
 • V sobotu 19. 6. v 9:30 h. proběhne ve znovuotevřené konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení. Jedním ze dvou svěcenců je kateřinský rodák Mgr. Karel Honka. Velmi prosím farníky obou farností, aby se svěcení účastnili a modlitbou tak vyjádřili podporu tomuto opavskému klerikovi.
 • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
 • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 6. do 20. 6. 2021

Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za společné slavení slavnosti Těla a Krve Páně, za přípravu oltářů, zajištění zpěvu i celé liturgie!
 • Dnes je první neděle měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
 • Po delším čase se opět otevírá možnost účastnit se mše sv. v Domově sv. Kateřiny pro seniory. Bude celebrována ve čtvrtek 10. 6. v 9:00 h. Pro účast je třeba vzít s sebou očkovací certifikát, potvrzení o prodělání nemoci v posledních měsících nebo PCR test.
 • V sobotu 12. 6. v 10:00 h. bude celebrována první slavnostní mše sv. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie apoštolským administrátorem Martinem Davidem. Všichni Opavané jsou srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 12. 6. uzavřou ve farnosti Kateřinky církevní manželství Michal Pořízek a Lucie Košárková.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy. Vždy je možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
 • Byli jsme požádáni o pomoc s podporou nového hřiště pro děti v rámci „Nápadů pro Opavu“. Hlasujte prosím zde a podpořte dobrou věc:
  https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/napady-pro-opavu/napady-urcene-k-hlasovani/hriste-pro-jaktarske-deti.html
 • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém zvou k účasti na Eucharistickém kongresu, který proběhne v Budapešti. Naleznete jej vyvěšený na nástěnkách. Zájemci jsou určitě vítáni.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
 • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 6. do 13. 6. 2021

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

 • Pán Bůh zaplať za společné prožívání velikonoční doby, svatodušních svátků i májových pobožností!
 • Ve středu 2. 6. bude další katecheze v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • Ve čtvrtek 3. 6. budeme v jaktařské farnosti slavit slavnost Božího těla. Mše sv. bude v 17:00 h. a po ní proběhne eucharistický průvod ke kaplím. V neděli 6. 6. proběhne slavnost Božího těla v Kateřinkách a po mši sv. bude následovat průvod. Prosím farníky, aby se v hojném počtu zúčastnili této slavnosti, a dívky, aby sypaly před Velebnou svátostí květiny.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
 • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém děkují všem, kteří pomáhali během pandemie, ale také vyzývají všechny k návratu k bohoslužebnému životu. Jelikož se dnes četl pastýřský list k výročí založení diecéze, naleznete jej na nástěnkách.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Na nástěnkách již visí plakáty s programem pouti.
 • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 5. do 6. 6. 2021

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby Diecézní Charity.
 • Dnes odpoledne proběhne v obou farnostech na farních zahradách tradiční svatodušní vaječina. V Jaktaři začíná o třetí hodině odpolední, v Kateřinkách o půl hodiny dříve. Budeme moc rádi, když se farníci zúčastní. Stačí si přinést několik vajíček a něco sladkého ke kávě.
 • Příští neděli si bude naše diecéze připomínat 25 let od svého založení.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
 • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily. Navštívíme Tetín, baziliku sv. Jiří na Pražském hradě a následující den Starou Boleslav a Koclířov. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Doprava a ubytování se snídaní bude stát 1200 Kč. Ještě je asi 13 míst volných.
 • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 5. do 30. 5. 2021