Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na katolické biblické dílo!
 • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 1. do 29. 1. 2023

Evropské synodální setkání v Praze se blíží

image:Image 23/source/orig/22258_snimek-obrazovky-2023-01-14-v-8-51-42.pngNa první část kontinentálního setkání, 5.–9. února 2023, dorazí do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy, z toho 156 osob budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí. Každá konference vyšle delegaci 4 osob složenou z předsedy dané konference a 3 dalších členů. Dalších 44 hostů budou zástupci společenství či hnutí reprezentujících celou katolickou církev. Společně s nimi bude dalších 390 účastníků připojeno online.

Každá biskupská konference představí výsledky synodálního procesu ve své zemi. Delegáti budou rozděleni do menších pracovních skupin na základě jazyka, národnosti a stavu. Výsledky práce těchto jazykových skupin (angličtina, italština, němčina, francouzština a polština) budou předány sekretariátu CCEE. Ve čtvrtek 9. února se předpokládá diskuze nad finální podobou dokumentu této synodální fáze.

V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zvání všichni příznivci synodálního procesu v České republice.

V druhé části setkání, 9.–12. února, bude program pokračovat jednáním již jen 39 předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kdy se budou zabývat mimo jiné i reflexí výsledků z předchozích dní.

Novináři, kteří se chtějí na kontinentální shromáždění akreditovat, se musí obrátit přímo na CCEE prostřednictvím adresy accreditation.media@ccee.eu

 

Soubory ke stažení

Neděle Božího slova

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako Neděli Božího slova.

V tomto oddílu najdete:

 • Církevní dokumenty
 • Impulsy ke slavení
 • Pokyny ke sbírce

Plakát ke stažení a tisku zde: plakát k neděli Božího slova 2023

Dopis Otce biskupa Zdenka Wasserbauera: Dopis biskupa

Slavit Neděli Božího slova je možné ve farním společenství, ale i v rodině, v soukromí: Impulsy ke slavení neděle Božího slova

Plakát ke stažení a k tisku: plakát Jak číst Bibli

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů!
 • Středeční památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za sjednocení křesťanů. Budeme na tento úmysl pamatovat při bohoslužbách i ve svých soukromých modlitbách.
 • Ve středu 18. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • V pátek 20. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
 • V sakristiích se můžete stále zapsat na tradiční novoroční svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic.
 • Příští neděli proběhne celorepubliková sbírka na biblické dílo.
 • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 1. do 22. 1. 2023

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na revize. Přijměte pozvání na kávu na faře po jaktařské mši sv.
 • Dnešním svátkem končí oficiálně vánoční doba. Velké Pán Bůh zaplať proto všem věřícím, kteří se svátků účastnili a zvláště těm, kteří jakkoli pomáhali! Atmosféra Vánoc se s námi ponese až do svátku Hromnic, nebudeme proto rušit vánoční výzdobu; ponechat si ji můžete i doma.
 • Tento týden vybírám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 12. 1. proběhne v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
 • V pátek bude mši sv. v 7:15 h. v kapli Církevní školy sv. Ludmily sloužit otec děkan Václav Koloničný. Všichni jste zváni k účasti.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 1. do 15. 1. 2023