Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

 • Od 11. července probíhá dovolená duchovního správce. Pokud chcete vyřídit nějaké úřední záležitosti, využijte, prosím, tento týden.
 • Úmysly mší sv. jsou v Jaktaři zaplněné až do konce roku. V Kateřinkách jsou volné úmysly od konce září. Pokud máte zájem o odsloužení soukromé mše sv., jejíž úmysl nebude zveřejněn, rád vám ji v průběhu prázdnin odsloužím. Můžete je přinést v průběhu týdne nebo příští neděli do sakristie. Pán Bůh zaplať!
 • Příští neděli 10. července proběhne sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
 • Přeji všem farníkům požehnaný čas dovolené! Nezapomeňte, prosím, že náš duchovní a svátostný život (modlitba, mše sv. atd.) probíhá i v čase prázdnin. Využijte možnosti se vyzpovídat zvláště před delšími cestami!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 7. do 10. 7. 2022

Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní slavení jaktařské pouti! Za liturgickou i hudební přípravu, za výzdobu i jakékoli práce, které jste pro farnost a k připomínce o. Šebely vykonali! Přijměte srdečné pozvání na odpolední pobožnost a následný farní den na zahradě.
 • Ve čtvrtek 30. 6. v 8:30 h. v jaktařském kostele poděkujeme spolu s žáky a vyučujícími církevní školy za uplynulý školní rok. Všichni jste zváni k účasti!
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
 • Pozvání otce biskupa Martina: Milí rodiče, děti, rodiny, blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma „Společně na cestě“, zahájíme v 10:00 h. v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem. Těším se na setkání s vámi na Prašivé!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 6. do 3. 7. 2022

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za vaši účast na slavnosti Božího těla, za přípravu liturgie i všech oltářů, rovněž za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Ve středu 22. 6. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne poslední katecheze.
 • Ve čtvrtek 23. 6. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická modlitba růžence.
 • Ve čtvrtek 23. 6. v 15:00 h. proběhne na církevní škole sv. Ludmily v Jaktaři zahradní slavnost. Podrobnosti jsou na plakátu.
 • V sobotu 25. 6. se uskuteční fotbalový zápas mezi farnostmi Opavy a Hradce nad Moravicí. Výkop je stanoven na 14hod. na orelském hřišti v Jaktaři. Součástí fotbalového odpoledne bude také grilování masa, dobré pivo Rohan, Betty Café, a muzika. Prosíme farníky o přinesení něčeho dobrého ke kávě.
 • V neděli 26. 6. bude prožívat jaktařská farnost svou pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Z tohoto důvodu budou opět vyměněny mše sv. v obou farnostech. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat P. Josef Lambor, farář u sv. Mořice v Kroměříži, koncelebrovat bude P. Jan Czudek. Mše sv. bude završena průvodem k faře, kde bude odhalena a posvěcena pamětní deska P. Aloise Šebely. Účastnit této slavnosti se má mnoho hostů, zástupců samosprávy i různých církevních institucí. Odpoledne proběhne v 14:30 h. ve farním kostele pobožnost a po ní následuje tradiční farní den na zahradě fary. Přijměte, prosím, všichni pozvání na tuto slavnost.
 • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 6. do 26. 6. 2022