Farní ohlášky – Slavnost sv. Václava

Pondělí 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Úterý 30.9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Středa 1.10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek 2.10. – Památka sv. andělů strážných
Pátek 3.10. – První pátek
Sobota 4.10. – Památka sv. Františka z Assisi
Neděle 5.10. – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes je sbírka na opravu kostela.
• Výměn růžencových lístků
• Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. Téma: Tajemství bezbožnosti.
• V pátek po večerní mši svaté bude řízená adorace se zpěvy.
• V sobotu v 7.00 hod. bude mše svatá obětována na vaše úmysly. Ve 12.00 hod. bude svatba Michal Černý a Klára Šírová.
• Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. ve Vlaštovičkách. V sobotu v 19.00 hod. budou biřmovanci na faře.
• Od příští neděle budeme mít možnost si zakupovat knihy v našem kostele (kalendáře, atd.)
• Biskupský synod proběhne od 5. – 19. října na téma: Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Dnes papež vybízí k modlitbě za synodu.