Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Úterý 28.10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sobota 1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Neděle 2.11. – PAMÁTKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

• Příští neděli je sbírka na pomoc postiženým v zemím postižené válkou.
• Příští neděli je výměna růžencových lístků.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18:45 hod. na faře. Téma: O Kristově utrpení.
• Ve Vlaštovičkách v sobotu bude pobožnost na hřbitově za zemřelé v 14:30 hod.
• Sobotní mše svatá bude ve farním kostele v 17:30 hod.
• Pobožnost na hřbitově za zemřelé v Jaktaři bude v neděli v 14:30 hod.

• ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI:
Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba nakysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a Krédo.
Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Od 25. října je možné získávat plnomocné odpustku při návštěvě hřbitova, povolila apoštolská penitenciáře na dobu 7 let.

• Přečíst list českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům: na pátek 31.10. papež vyhlašuje půst za mír na blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině a biskupové celostátní sbírku