Pobožnosti na hřbitově

Drazí farníci,
přijměte pozvání na modlitbu za naše zemřelé, které proběhnou na našich hřbitovech:

  • Vlaštovičky: v sobotu 1.11. v 14.30 hod.
  • Jaktař: v neděli 2.11. v 14.30 hod. (začíná se v kostele)

Nenechme duše v očistci déle trpět, než musí a budeme mít v nebi více přímluvců.

Podmínky k získání odpustků pro duše v očistci

Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.