Památka na všechny věrné zemřelé

Úterý 4.11. – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle 9.11. - SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERANSKÉ BAZILIKY

• Ve čtvrtek (od 12.00 do 14.00 hod.) a v pátek budu navštěvovat nemocné.
• Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA od 19.00 – 20.00 hod. na faře.
• V pátek po večerní jste zváni na společnou řízenou adoraci (za mír ve světě).
• Sobotní večerní mše svatá je v 18.00 hod. v Milostovicích.