SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Pondělí – Vzpomínka všechny věrné zemřelé
Středa – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek - první pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Pobožnosti na hřbitově: dnes, v neděli, v Jaktaři ve 14.30 hod.V pondělí 2.11. o vzpomínce na všechny věrné zemřelé budou mše svaté takto:
  • 7.00 – Milostovice; 17.00 – Jaktař; 18.00 – Vlaštovičky
 • Ve středu a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
   • Ve čtvrtek opět bude výuka katechismu.
   • Ve čtvrtek po večerní mši svaté v 19:00 hod. bude PASTORAČNÍ RADA.
  • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá k PM.

 • ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI:
 • Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba nakysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a Krédo.
 • Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Nedělní přinášení sv. přijímání nemocným, prosím nahlaste v zákristii, kdo by měl zájem z jednotlivých obcí.
  • Dnes se můžeme pomodlit na získání plnomocných odpustků: Otče náš a věřím v Boha.
 • Zájezd do Říma za 11 900 Kč, pořádá farnost PM, kdo by měl zájem nahlaste se na děkanství do 22.11. a složte zálohu v hodnotě 5 000Kč. Jede se v termínu od 3. – 10. dubna 2016. Plakátek je na nástěnce.