33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota - Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Je možné si v zákristii zapisovat intence na další půl rok.
 • Tento týden je třetí v měsíci:
  Pondělí adorace + zpověď od 17.00 hod. ve Vlaštovičkách.
  Čtvrtek v Milostovicích adorace + zpověď od 17.00 hod.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře 18.45 hod.

  • Výuka náboženství jako obvykle.
 • Nedělní přinášení sv. přijímání nemocným, prosím nahlaste v zákristii, kdo by měl zájem z jednotlivých obcí.
 • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na adventní duchovní obnovu na téma „SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY.“ Akce se uskuteční v sobotu 5. 12. 2015 v církevní konzervatoři. Přednášet bude PhDr. Kateřina Lachmanová Th.D. Začátek je v 8,00. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • Zájezd do Říma za 11 900 Kč, pořádá farnost PM, kdo by měl zájem nahlaste se na děkanství do 22.11. a složte zálohu v hodnotě 5 000Kč. Jede se v termínu od 3. – 10. dubna 2016. Plakátek je na nástěnce.