SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Úterý – Památka sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – C

  • Je možné si v zákristii zapisovat intence na další půl rok.
    • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře 18.45 hod.
  • Roráty budou v naší farnosti v úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. Na téma skutky milosrdenství.
    Příští nedělí při mši svaté v 7.15, 9.30 budeme žehnat adventní věnce.
  • neděli 6. 12. proběhne na faře setkání s Mikulášem, prosíme rodiče, kdyby v zákristii mohli nahlásit své děti, které se zúčastní.

  • Příští neděli se budou prodávat adventní věnce v kostele, které budou vyrábět žáci církevní školy, pokud byste měli zájem (200 Kč), tak se napište vzadu na papír.