2. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

  • V pondělí bude ve Vlaštovičkách od 17:00 adorace před NS + sv. smíření v zákristii.
  • Ve čtvrtek bude v Milostovicích od 17.00 hod. adorace před NS + sv. smíření v zákristii.
  • Ve čtvrtek je přednáška v Obecním domě na téma: Půst jako čas odtučňování života. Přednáší Katka Lachmanová v 16.00 hod.
  • V pátek budeme rozjímat nad 3 skutkem duchovního milosrdenství: NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKA.

  • Ve čtvrtek jsou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MAMINKY. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
  • Ministrantská schůzka bude příští neděli v 10.30 hod. na faře.
  • 24 HODIN PRO PÁNA: od středy bude možnost se zapsat na adorační stráž v kostele vzadu. Adorační den proběhne od pátku 4. 3. od 15.00 hod. do soboty 5. 3. do 15.00 hod.