3. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - 24 hodin pro Pána
Sobota - 24 hodin pro Pána
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve čtvrtek a v pátek budu chodit po nemocných a zároveň udělovat pomazání nemocných.
  • V pátek budeme rozjímat nad 4 skutkem duchovního milosrdenství: TĚŠIT ZARMOUCENÉ.
  • 24 HODIN PRO PÁNA: Ve dnech 4. – 5. března proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti (adorace) podle přání papeže Františka. V pátek 4.3. od 15.00 hod. v kostele bude možnost adorace do 20.00 hod. poté se NS přesune do farní kaple a bude od 20.00 hod. adorace pokračovat i přes noc do 6.00 hod. (sobota 5.3.) a poté se zase přesune NS do kostela a bude pokračovat do 15.00 hod. Prosíme všechny farníky, aby se psali na arch papíru jako adorační stráž, rozpis bude rozdělen po hodině.
  • Tento pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ FARNOSTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.

  • Příští neděli po mši svaté v 9.30 budu mít setkání s dětmi, které se připravují na první sv. přijímání.
  • Farní rekolekce proběhne v sobotu 12. března na faře, kterou povede Mons. Adam Rucki. Bližší program bude zveřejněn až příští neděli.
  • Udělování svátosti pomazaní nemocných: O 5. neděli postní 13. března při mší svaté v 9.30 hod. se bude udělovat sv. pomazání nemocných. Prosíme všechny farníky, kteří by chtěli přijmout tuto svátost, ať přijdou a využijí svátosti smíření přede mši svatou od 8.45 – 9.30 hod. K této svátosti může přistoupit pokřtěný člověk, který je vážně nemocný anebo má starší věk.