24 HODIN PRO PÁNA

Ve dnech od 4. – 5. 3. proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti. Na přání sv. otce Františka se připojíme modlitbou ADORACE a tak spojíme s celou církví po světě a budeme vyprošovat milosrdenství, které jediné může zastavit zlo způsobené člověkem a obnovit lásku mezi lidmi. Nebojme se přebývat před Boží tváří nechat se Bohem obejmout a nechat se milovat jeho nezištnou láskou, jedině tak se naučíme rozumět Božímu jednání a projevovat velikost jeho milosrdenství, kterým nás zahrnuje.
Adorace začne v pátek 4.3. v 15.00 hod. ve farním kostele a bude trvat až do soboty 5.3. 15.00 hod. Akorát se změní místo adorace přes noc, která bude probíhat na faře v kapli od pátku 20.00 hod. až do soboty 6.00 hod. Přeji pěkné chvíle před EUCHARISTII. o. Petr

(15.00 – 20.00 hod. – kostel; 20.00 – 6.00 hod. – farní kaple; 6.00 – 15.00 hod. – kostel)