Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

  • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat Pánu Bohu za dar letošní úrody. Z ustanovení Apoštolského stolce bude příští neděli přesunutá sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi.
  • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování. Zvu je také k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
  • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
  • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava pak bude ve dnech, kdy se společně domluvíme. Stávající ministranty chci pozvat na pravidelné schůzky. Předběžně by byly co dva týdny v sobotu dopoledne.
  • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.
  • V sobotu 12. září v 17 hodin budeme na faře promítat fotky z letošního scholového tábora, který se uskutečnil v srpnu ve Slavkově u Brna. Srdečně zveme všechny účastníky a ale i další zájemce, případně ty, kteří se letošního tábora nemohli zúčastnit, ke společnému ohlédnutí za tím, co jsme na táboře prožili.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 9. do 13. 9. 2020