Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

  • Dnes je sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice a patronky českých zemí. Je to den modliteb za církevní školství. Církevní škola v Jaktaři srdečně zve na zahradní slavnost v 15:00 hod.
  • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, bude měsíční sbírka na opravy.
  • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
  • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
  • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři bude příprava během ministrantských schůzek, které začínají v sobotu 19. 9. a budou co dva týdny.
  • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 9. do 20. 9. 2020