Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

  • Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Ve středu 23. 9. by měla proběhnout pouť seniorů v kostele sv. Kříže v Opavě v 9:00 hod. Avšak její uskutečnění záleží na epidemiologické situaci. Pouť za kněžské povolání a rodiny, která měla být ve Frýdku 3. 10., je omezena na místní věřící. Ostatní se mají připojit k modlitbě ve svých domovech.
  • Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na církevní školy.
  • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
  • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne od října.
  • Chci pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři budou ministrantské schůzky co dva týdny v sobotu od 9:30 hod.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 9. do 27. 9. 2020