Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

  • Dnes proběhla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Vyučování náboženství probíhá v Jaktaři v církevní škole podle rozvrhu. V Kateřinkách začíná 1. 10. a bude každý čtvrtek v 12:30 hod. (1. a 2. třída) a 13:30 hod. (3. a 4. třída). Pokud máte ve svém okolí děti, které ještě nejsou přihlášené, nahlaste je, prosím, co nejdříve.
  • Adorace Nejsvětější svátosti oltářní bude ve farnosti Jaktař každou středu od 17:00 hod. V Kateřinkách pak každý pátek od 17:00 hod.
  • Příprava nových ministrantů bude v Kateřinkách každý pátek po mši sv. 10. 10. má proběhnout ministrantská pouť na Cvilín. Na podrobnostech se domluvíme individuálně.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce, vyměňují se kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a knihovna.
  • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne ve středu 7. 10. v 19:00 hod. a bude co dva týdny.
  • Po určité době sledování situace jsem přistoupil k úpravě pořadu bohoslužeb, který považuji pro nynější situaci za definitivní. Ve čtvrtek nebude v Jaktaři ranní mše sv., ale bude se střídat večerní mše svatá ve Vlaštovičkách, Milostovicích a farním kostele. V neděli bude po mnoha žádostech mše sv. v Jaktaři v 8:00 hod. a v Kateřinkách v 9:15 hod. Prosím farníky, aby se snažili přizpůsobit těmto časům a případné nepříjemnosti s těmito časy přijímali jako oběť.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 9. do 4. 10. 2020