Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

  • Dnes proběhne v Jaktaři na konci mše svaté požehnání obnovených varhan a bezprostředně po mši svaté bude krátký koncert. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
  • Z důvodu nouzového stavu je misijní neděle z rozhodnutí biskupů s veškerým programem odložena.
  • I v našich farnostech musíme dodržovat vládní ustanovení, ale mše svaté se rušit nebudou, jelikož to není vyžadováno. Přibydou mše sv. s nedělní platností a v neděli bude slouženo více mší svatých, aby se alespoň několik věřících mohlo zúčastnit. Mše sv. budou slouženy jako „tiché“. Prosím, aby se věřící rozdělili na tyto bohoslužby. Přednost mají ti, kteří dali sloužit intenci mše sv. Do počtu účastníků se nezapočítávají přisluhující.
  • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých, za které prosíte o modlitbu. Uvádějte prosím pouze jména zemřelých. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit, bude za ně sloužena mše svatá a také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
  • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 10. do 18. 10. 2020