Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

  • Mimořádná situace stále trvá. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
  • Adorace, během které bude možnost se vyzpovídat, svátostné požehnání a podávání sv. přijímání bude od 16:30 h.: ve středu v kostele v Jaktaři, ve čtvrtek v Milostovicích (bez adorace) a v Kateřinkách pak v pátek. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a po ní do deváté hodiny. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
  • Začínáme zapisovat úmysly na první pololetí roku 2021. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
  • Dnes je třetí neděle v měsíci. Dnešní sbírka je na opravy budov farnosti. Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
  • Misijní sbírka má být nakonec uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 11. do 22. 11. 2020