Ohlášky z 2. neděle po narození Páně

  • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence.
  • Ve středu slaví Církev slavnost Zjevení Páně. Bude se světit podle tradice voda, kadidlo a křída. Můžete si s sebou přinést vodu v lahvích k posvěcení.
  • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat měsíční návštěvy nemocných. Vždycky je možné přihlásit další nemocné k pravidelným návštěvám.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 1. do 10. 1. 2021