Ohlášky ze svátku Křtu Páně

  • Dnešním svátkem se završuje vánoční doba. Výzdoba bude ponechána do svátku Uvedení Páně do chrámu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem farníkům za společné prožívání doby vánoční. Zvláště chci poděkovat všem, kteří tuto výzdobu připravili, kdo se podíleli na úklidu kostelů, kdo pečovali o přípravu bohoslužeb po stránce hudební i liturgické služby.
  • Tento týden čerpám dovolenou. Úmysly mší svatých přijaty nebyly; kdo by se tedy chtěl účastnit každodenní mše sv., může využít pravidelných bohoslužeb u sv. Vojtěcha a sv. Ducha.
  • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci, bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.
  • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 1. do 17. 1. 2021