Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

  • Dnes je třetí neděle v měsíci, probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Pondělním svátkem Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Příští neděle je vyhlášena nedělí „Božího slova“. Budeme si připomínat důležitost Bible pro život křesťana. Na tuto neděli je také přesunuta diecézní sbírka na Biblický apoštolát.
  • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 1. do 24. 1. 2021