Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

  • Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí, vyhlášenou jako neděli Božího slova. Připomínáme si důležitost Bible pro život křesťana. Probíhá diecézní sbírka na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Ve středu 27. 1. v 19:00 h. proběhne další katecheze pro dospělé na jaktařské faře.
  • Blíží se svátek Uvedení Páně do chrámu. Už dopředu připomínám věřícím, že si mají pořídit svíce – hromnice. Je možnost si je opatřit ve výdejním okénku Karmelitánského knihkupectví na Dolním náměstí.
  • Dnes končí možnost přispět do tříkrálové sbírky skrze pokladničky, umístěné na různých místech – zvláště obchodech. Do dubna však bude stále možné přispět online.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 1. do 31. 1. 2021