Ohlášky z 4. neděle v mezidobí

  • V úterý slaví Církev významný svátek Uvedení Páně do chrámu. V obou farních kostelích budou slouženy mše svaté s žehnáním svící – hromnic. Tyto svíce si prosím přineste s sebou. Pořídit si je můžete např. ve výdejním okénku Karmelitánského knihkupectví na Dolním náměstí.
  • Ve středu slavíme svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po večerní mši sv. se bude udělovat v Jaktaři svatoblažejské požehnání. Toto požehnání bude možné přijmout i po mší svatých příští neděli.
  • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat prvopáteční návštěvy nemocných.
  • V sobotu 6. 2. proběhne v obou farních kostelích od 9:00 h. sklízení vánočních stromků a betléma. V Jaktaři bude bezprostředně poté následovat úklid kostela, v Kateřinkách pak od 13:00 h.
  • 11. února slavíme o svátku Panny Marie Lurdské Světový den nemocných. Proto se bude v neděli 14. 2. při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Připomínám, že je třeba přistoupit ke svátosti pokání před jejím přijetím. Krátká katecheze o této svátosti zazní příští neděli při promluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 1. do 7. 2. 2021