Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

  • Dnes se po mších svatých uděluje svatoblažejské požehnání. Jelikož je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence.
  • Pán Bůh zaplať za společnou oslavu svátku Uvedení Páně do chrámu a veškerou pomoc při sklízení vánoční výzdoby a úklidu kostelů.
  • Ve středu 10. 2. v 19:00 h. proběhne další katecheze pro dospělé na jaktařské faře.
  • února slavíme o svátku Panny Marie Lurdské Světový den nemocných. Proto se bude v neděli 14. 2. při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Připomínám, že je třeba přistoupit ke svátosti pokání před jejím přijetím!
  • Jelikož připadá na třetí neděli v měsíci sbírka „Haléř sv. Petra“, bude měsíční sbírka na opravy příští neděli.
  • Popeleční středou, která letos připadá na datum 17. 2., vstoupíme do postní doby. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 2. do 14. 2. 2021