Ohlášky z 1. neděle postní

  • Dnes – v předvečer svátku Stolce sv. apoštola Petra – probíhá celocírkevní sbírka „Svatopetrský haléř“. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.
  • Při bohoslužbách minulé neděle přijalo svátost pomazání nemocných v Jaktaři 29 osob a v Kateřinkách 20 osob.
  • Ve středu 24. 2. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro dospělé.
  • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
  1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
  2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
  3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
  4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 2. do 28. 2. 2021