Ohlášky z 2. neděle postní

  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát se svátostí smíření před velikonočními svátky a individuálním udělováním pomazání nemocných.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce března, mění se desátky Živého růžence.
  • Připomínám uspořádání postní doby v našich farnostech:
  1. Ve středu a v pátek je půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou vede kněz. O nedělích je křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
  2. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
  3. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 2. do 7. 3. 2021