Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Dnes v našich farnostech probíhá společné udělování svátosti pomazání nemocných. Jsem rád, že mnoho z našich farníků se na tuto svátost připravilo a přijímá ji. Pokud někdo z objektivních důvodů nemohl dnes svátost přijmout, může o ni požádat individuálně.
 • Dnes také probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc. Za týden proběhne přikázaná sbírka „Svatopetrský haléř“.
 • Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Tento den je ustanoven přísný půst od masa a půst újmy – úplné nasycení jen jednou za den. Při bohoslužbách se bude udělovat popelec.
 • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
  1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
  2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
  3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
  4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 2. do 21. 2. 2021