Ohlášky z 3. neděle postní

  • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence. Při obchůzkách nemocných na první pátek přijalo svátost pomazání nemocných 18 farníků.
  • 3. je den vzájemných modliteb farnosti Opava-Kateřinky a bohoslovců kněžského semináře v Olomouci. Zároveň má v těchto dnech proběhnout adorační program „24 hodin pro Pána“. I otec biskup – administrátor nás pozval k obnově adoračních dnů ve farnostech. Proto bude ve středu v Kateřinkách celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Bude začínat v 8:30 h. a končit v 15:00 h. modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Velmi prosím farníky, aby se zapsali na půlhodinovou adoraci a zaplnili tak všechna okénka, aby byla zajištěna kontinuální „stráž“ Eucharistie.
  • Ve stejný den proběhne další katecheze pro dospělé v 19:00 h. na jaktařské faře.
  • Připomínám, že se v našich farnostech v době postní modlíme pobožnost křížové cesty. Na vedení těchto pobožností o nedělích je stále možné se zapsat – jednotlivec, rodina, skupina nebo společenství.
  • Příští neděli, tj. druhou v měsíci, se v obou farnostech uskuteční měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 3. do 14. 3. 2021