Ohlášky z 2. neděle velikonoční

  • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů.
  • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření nebo pohřeb, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie.
  • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
  • Příští neděli bude sloužit mše sv. a udělovat novokněžské požehnání P. Bogdan Patrik Rygiel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 4. do 18. 4. 2021