Ohlášky z 3. neděle velikonoční

  • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
  • Tento týden bude probíhat zápis úmyslů výročních a jubilejních mší sv. Od 2. května pak začne zápis všech ostatních úmyslů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 4. do 25. 4. 2021