Ohlášky ze 4. neděle velikonoční

  • Do začátku měsíce května je možné zapisovat jubilejní a výroční úmysly na příští pololetí. Poté bude možné zapisovat všechny další úmysly. Prosím, neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte. Je možné opět žádat o úmysl skrze e-mailovou komunikaci.
  • Ve středu 28. 4. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro dospělé.
  • Připomínám, že do konce dubna je možné přispět do online kasičky tříkrálové sbírky.
  • V tomto týdnu (po svátku sv. Marka) budeme alespoň jednoduchou formou prosit podle starobylé tradice za letošní úrodu. Pamatujme na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách!
  • Příští neděle je první neděle měsíce, mění se kartičky Živého růžence. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. farní kavárna a knihovna.
  • V Kateřinkách budeme příští neděli prožívat slavnost prvního sv. přijímání. Dva chlapci poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii. Mše sv. bude výjimečně v 9:30 h. Doprovázejme je svou modlitbou!
  • Brzy zahájíme měsíc květen zasvěcený Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace budou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. bude litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 4. do 2. 5. 2021