Ohlášky z 5. neděle velikonoční

  • Dnes je první neděle měsíce, mění se kartičky Živého růžence. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. farní kavárna a knihovna.
  • Ode dneška je možné zapisovat jakékoli mešní úmysly. Prosím, neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte. Opět je možné žádat o úmysl skrze e-mailovou komunikaci.
  • Dnešním dnem ukončujeme on-line přenos nedělních a svátečních bohoslužeb v Jaktaři. Veliké Pán Bůh zaplať Jirkovi Honovi za zajištění celého díla!
  • Ve středu 5. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro věřící.
  • Vstoupili jsme do měsíce května zasvěceného Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace budou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. bude litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
  • V sobotu 8. 5. je den modliteb farnosti Opava-Jaktař za kněžská povolání. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude adorace ve farním kostele. Prosím farníky, aby se rozepsali po půl hodině na adorační službu. V 15:00 h. proběhne svátostné požehnání.
  • Příští neděli proběhne sbírka na pronásledované křesťany.
  • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Zatím bude jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu v sakristiích. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátcích později, ale možnost přihlásit se začíná již dnes.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 5. do 9. 5. 2021