Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

  • Pán Bůh zaplať za společné prožívání velikonoční doby, svatodušních svátků i májových pobožností!
  • Ve středu 2. 6. bude další katecheze v 19:00 h. na jaktařské faře.
  • Ve čtvrtek 3. 6. budeme v jaktařské farnosti slavit slavnost Božího těla. Mše sv. bude v 17:00 h. a po ní proběhne eucharistický průvod ke kaplím. V neděli 6. 6. proběhne slavnost Božího těla v Kateřinkách a po mši sv. bude následovat průvod. Prosím farníky, aby se v hojném počtu zúčastnili této slavnosti, a dívky, aby sypaly před Velebnou svátostí květiny.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
  • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém děkují všem, kteří pomáhali během pandemie, ale také vyzývají všechny k návratu k bohoslužebnému životu. Jelikož se dnes četl pastýřský list k výročí založení diecéze, naleznete jej na nástěnkách.
  • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Na nástěnkách již visí plakáty s programem pouti.
  • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 5. do 6. 6. 2021