Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za společné slavení slavnosti Těla a Krve Páně, za přípravu oltářů, zajištění zpěvu i celé liturgie!
 • Dnes je první neděle měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
 • Po delším čase se opět otevírá možnost účastnit se mše sv. v Domově sv. Kateřiny pro seniory. Bude celebrována ve čtvrtek 10. 6. v 9:00 h. Pro účast je třeba vzít s sebou očkovací certifikát, potvrzení o prodělání nemoci v posledních měsících nebo PCR test.
 • V sobotu 12. 6. v 10:00 h. bude celebrována první slavnostní mše sv. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie apoštolským administrátorem Martinem Davidem. Všichni Opavané jsou srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 12. 6. uzavřou ve farnosti Kateřinky církevní manželství Michal Pořízek a Lucie Košárková.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy. Vždy je možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
 • Byli jsme požádáni o pomoc s podporou nového hřiště pro děti v rámci „Nápadů pro Opavu“. Hlasujte prosím zde a podpořte dobrou věc:
  https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/napady-pro-opavu/napady-urcene-k-hlasovani/hriste-pro-jaktarske-deti.html
 • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém zvou k účasti na Eucharistickém kongresu, který proběhne v Budapešti. Naleznete jej vyvěšený na nástěnkách. Zájemci jsou určitě vítáni.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
 • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 6. do 13. 6. 2021