Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby Diecézní Charity.
  • Dnes odpoledne proběhne v obou farnostech na farních zahradách tradiční svatodušní vaječina. V Jaktaři začíná o třetí hodině odpolední, v Kateřinkách o půl hodiny dříve. Budeme moc rádi, když se farníci zúčastní. Stačí si přinést několik vajíček a něco sladkého ke kávě.
  • Příští neděli si bude naše diecéze připomínat 25 let od svého založení.
  • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
  • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily. Navštívíme Tetín, baziliku sv. Jiří na Pražském hradě a následující den Starou Boleslav a Koclířov. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Doprava a ubytování se snídaní bude stát 1200 Kč. Ještě je asi 13 míst volných.
  • Přišla nová objednávka Katolického týdeníku. Jelikož nám mnoho čísel zůstává, chtěl bych udělat změnu. Katolický týdeník i diecézní časopis Okno by byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 5. do 30. 5. 2021