Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

  • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Vždy je také možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
  • Ve středu 16. 6. v 19:00 h. bude další katecheze pro všechny na jaktařské faře.
  • V sobotu 19. 6. v 9:30 h. proběhne ve znovuotevřené konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení. Jedním ze dvou svěcenců je kateřinský rodák Mgr. Karel Honka. Velmi prosím farníky obou farností, aby se svěcení účastnili a modlitbou tak vyjádřili podporu tomuto opavskému klerikovi.
  • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
  • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 6. do 20. 6. 2021