Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

  • Příští neděli 27. 6. slavíme v Jaktaři pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Kazatelem při slavnostní bohoslužbě v 8:00 h. bude nově vysvěcený jáhen Karel Honka. Mše sv. v Kateřinkách bude pak začínat v 9:30 h., kázat bude opět jáhen Karel. Odpoledne v 14:30 h. bude ve farním kostele v Jaktaři svátostné požehnání a okolo 15:00 h. začne na farní zahradě posezení. Všichni jste spolu se svými rodinami a známými zváni!
  • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.
  • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Kdo z přihlášených ještě nepřinesl zálohu 1200 Kč, je možné tak učinit.
  • Do konce měsíce června je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 6. do 27. 6. 2021