Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

  • Dnes slavíme v Jaktaři pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Odpoledne v 14:30 h. bude ve farním kostele v Jaktaři svátostné požehnání a okolo 15:00 h. začne na farní zahradě posezení. Všichni jste spolu se svými rodinami a známými zváni!
  • Ve středu 30. 6. poděkujeme s dětmi z církevní školy sv. Ludmily v 8:30 h. v jaktařském kostele mší sv. za uplynulý školní rok. Zveme také všechny příbuzné a známé našich dětí.
  • Rovněž ve středu v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře v letošním školním roce poslední katecheze pro všechny.
  • Ve čtvrtek odjíždíme na naši farní pouť – v Jaktaři od církevní školy v 5:00 h., v Kateřinkách od školy na ul. Vrchní v 5:15 h. Návrat je plánován na páteční večer. Připomínám všem účastníkům, že je nezbytně nutné mít s sebou doklad o očkování, provedeném PCR testu nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce!
  • Z důvodu farní poutě se návštěvy nemocných uskuteční příští týden.
  • Ohlašuji, že ve farnosti Jaktař proběhnou v nejbližších dnech dva svatební obřady: Luděk Matyšťák a Vladimíra Matyšťáková, Jan Kostřica a Andrea Šípková.
  • Do neděle 4. 7. je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.
  • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 6. do 4. 7. 2021