Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za veškerou pomoc při oslavě slavnosti sv. Petra a Pavla ať už při liturgii nebo odpoledním posezení!
  • Pán Bůh zaplať také vše účastníkům naší farní pouti po stopách sv. Ludmily a sv. Václava! Díky za krásně a požehnaně prožitý čas!
  • Na svátek sv. Cyrila a Metoděje uspořádáme během mší sv. sbírku na ty, kdo byli postiženi tornádem na jižní Moravě.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou měsíční návštěvy nemocných.
  • Ohlašuji, že ve farnosti Kateřinky proběhne svatební obřad René Kaspara a Martiny Koutecké.
  • Ještě dnes je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.
  • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 7. do 11. 7. 2021