Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

  • Veliké Pán Bůh zaplať za organizaci příměstského tábora i veškerou další pomoc ve farnostech!
  • Jednota Orel Vás zve na tradiční orelskou pouť na Svatém Hostýně v neděli 22. 8. Odjezd bude 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Praskova. Zájemci hlaste se u paní M. Víchové a M. Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.
  • Na sobotní pouť na Maria Hilf jsou stále ještě volná místa. Zájemci, hlaste se!
  • Ve čtvrtek 12. 8. v 9:00 h. bude sloužena mše sv. v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická. Podmínky pro možnost účasti jsou stejné jako minule.
  • Příští neděli slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Podle prastaré tradice se v tento den žehnají byliny a květiny. Nezapomeňte si je vzít s sebou!
  • Jelikož je příští neděle třetí v měsíci, proběhne měsíční kostelní sbírka na opravy.
  • Ohlašuji, že mám volné úmysly na soukromé mše sv., které slavím ve dnech volna a o dovolené. Pokud by někdo měl zájem o úmysl, který nebude veřejně vyhlášen, rád jej přijmu. Vždy je možné se k takto slavené mši sv. připojit duchovně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 8. do 15. 8. 2021