Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

  • Dnes je první neděle v měsíci. Mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a farní knihovna. Na konci mší sv. bude požehnání dětem a studentům do nového školního roku. Pamatujme při této příležitosti i na sv. zpověď!
  • Ve středu 8. 9. zahájíme v 19:00 hod. na jaktařské faře katecheze pro všechny.
  • Příští neděli 12. 9. budeme v obou farnostech děkovat za dar úrody. Budeme rádi, když ozdobíte kostel plody své práce na zahrádce. Domluvit se můžete v sakristii. V tento den se také koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
  • Jelikož třetí neděli v měsíci (19. 9.) je vyhlášena sbírka na církevní školy, bude měsíční sbírka na opravy příští neděli 12. 9.
  • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
  • Ohlašuji, že v sobotu 11. 9. uzavřou na Velehradě církevní sňatek Jindřich Honka, pokřtěný v naší farnosti, a Markéta Pavelková ze Vsetína.
  • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 9. do 12. 9. 2021