Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní poděkování za dar úrody, za všechnu výzdobu, kterou jste připravili, i měsíční sbírku na opravy našich chrámů!
  • Připomínám, že se dnes koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
  • Ve čtvrtek jsme zváni na zahradní slavnost CZŠ sv. Ludmily, která začíná v 15:00 hod.
  • V neděli 19. 9. si budeme v našich farnostech i v celé naší zemi připomínat sv. Ludmilu při příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. Na tuto neděli připadá sbírka na církevní školy. Po mších svatých bude v obou farnostech možnost si zakoupit nové knihy s náboženskou tématikou, kalendáře atp. Bude to pro nás „den katolického tisku“.
  • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
  • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 9. do 19. 9. 2021