Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

  • Dnes si v našich farnostech i v celé naší zemi připomínáme sv. Ludmilu při příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy! Po mších svatých je v obou farnostech možnost si zakoupit nové knihy s náboženskou tématikou, kalendáře atp. Je to pro nás „den katolického tisku“.
  • Ve středu 22. 9. v 19:00 hod. se sejdeme opět na jaktařské faře k další katechezi pro všechny.
  • Ve čtvrtek 23. 9. v 9:30 hod. proběhne v Domově sv. Kateřiny na ulici Rolnická modlitba sv. růžence.
  • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. O výuce na dalších školách se zatím jedná. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
  • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu je posunout čas ranní sobotní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 9. do 26. 9. 2021