Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

  • V úterý slavíme slavnost sv. Václava. Je to doporučený církevní svátek a zároveň svátek státní. V kateřinské farnosti uspořádáme odpoledne farní den, jelikož to v listopadu nebude kvůli počasí možné. V 14:30 hod. proběhne v kostele krátká pobožnost a svátostné požehnání. Pak se sejdeme na farní zahradě k posezení. S sebou stačí vzít něco sladkého ke kávě. Všichni farníci jsou srdečně zváni!
  • Tento pátek je první v měsíci, budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek v Jaktaři a v pátek v Kateřinkách.
  • Příští neděle je první nedělí měsíce října, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna.
  • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. Další škola, na které by se mělo vyučovat je ZŠ Edvarda Beneše. Čas výuky bude upřesněn. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
  • Ohlašuji, že v sobotu 2. 10. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Ondřej Smolen a Kateřina Hnátová.
  • Pokud by měl někdo zájem, může se nahlásit k závaznému odběru časopisu Okno nebo katolického týdeníku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 9. do 3. 10. 2021