Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

  • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří jakkoli pomohli při přípravě farního dne v Kateřinkách!
  • Dnes je první neděle měsíce října, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna. Jste srdečně zváni.
  • Ve středu 6. 10. bude v 19:00 hod. na faře v Jaktaři další katecheze pro všechny.
  • Ve čtvrtek 7. 10. bude opět celebrována mše sv. v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická v 9:30 hod. Podmínky vstupu jsou stejné jako minule.
  • CZŠ svaté Ludmily zve na drakiádu v sobotu 9. 10. v 14:30 hod. Sraz je u školy. Podrobnosti naleznete na plakátku.
  • Pokud by měl někdo zájem, může se nahlásit k pravidelnému odběru časopisu Okno nebo katolického týdeníku.
  • Začal měsíc říjen, zahájíme tedy jako loni psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si můžete každý vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, nepišme kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 10. do 10. 10. 2021