Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu vykonám své každoroční kněžské exercicie. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
  • Příští neděle 17. 10. je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy obvyklá měsíční sbírka na opravy.
  • V letošním roce je vyhlášena misijní neděle na 24. 10. Jak je v mnoha farnostech již dlouholetým zvykem, připojíme se k jejímu slavení a pomoci potřebným pečením misijního koláče. Prosíme hospodyňky malé i velké, aby napekly buchty či koláče, přinesly je do kostela a zanechaly vzadu na připraveném stole. Všichni pak mají možnost po mši svaté si kterýkoli vzít a zanechat příspěvek na misie. Rovněž bude možné zakoupit si misijní kalendáře a různé další výrobky za příspěvek na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč.
  • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 10. do 17. 10. 2021