Ohlášky z 30. neděle v mezidobí

  • Tuto neděli prožíváme jako „misijní“. Děkuji všem, kteří napekli různé dobroty. Po mši svaté si můžete kteroukoli vzít domů a zanechat příspěvek na misie. Také si můžete zakoupit misijní kalendáře a různé další výrobky za dar na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč. Rovněž i sbírka dnešní neděle je určena na misijní dílo církve. Pán Bůh zaplať všem za pomoc misiím!
  • V tomto týdnu se intenzivně připravujeme na „dušičkové dny“. Zpovídat se bude v týdnu před každou mší sv. půl hodiny. Stejně tak v Jaktaři před nedělní mší sv. V Kateřinkách se bude zpovídat po nedělní mši sv. Pořad bohoslužeb na svátky a pobožnosti na hřbitovech budou podle rozpisu na nástěnkách. Několik výtisků jsem zanechal vzadu k rozebrání. Jen pro připomínku: v sobotu 30. 10. pobožnost na hřbitově ve Vlaštovičkách ve 14:00 hod. a v neděli 31. 10. na hřbitově v Kateřinkách ve 14:00 hod. a v Jaktaři v 15:00 hod. Na slavnost Všech svatých i o Památce věrných zesnulých mše sv.: v 16:30 hod. Jaktař a 18:00 hod. Kateřinky.
  • Ze soboty 30. října na neděli 31. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn!
  • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Tento dar je intencí za odsloužené mše sv. Na slavnost Všech svatých budou čtena všechna jména v Jaktaři před mší svatou, která bude za ně obětována, v Kateřinkách bude obdobně druhý den. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 10. do 31. 10. 2021