Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

  • Veliké Pán Bůh zaplať za misijní sbírku minulé neděle. Rovněž za napečené a zakoupené misijní koláče i jiné dárky!
  • Dnes odpoledne se sejdeme na hřbitově v Kateřinkách k modlitbám za pochované na našem hřbitově ve 14:00 hod. V Jaktaři pak začneme pobožnost v 15:00 hod. v kostele, poté se přesuneme na hřbitov.
  • Zítra 1. 11. budou čtena jména zemřelých z „otčenášků“ v Jaktaři a v úterý 2. 11. v Kateřinkách. Do té chvíle je ještě možné přinášet vypsané lístky podle již řečených pokynů.
  • Ve středu vás srdečně zvu na setkání na jaktařskou faru v 19:00 hod. Bude to setkání synodální, kde se bude mnoho sdílet a naslouchat. Biskupové prosí všechny věřící, aby se zapojili.
  • Jelikož je první pátek v měsíci, budou ve čtvrtek a v pátek probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
  • Příští neděle je první v měsíci, jste tedy srdečně zváni po mši sv. na faru v Jaktaři na dobrou kávu a zapůjčení kvalitní literatury.
  • Ohlašuji, že se od dnešního dne budou po celý týden zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí příštího roku, které jsou k 1. výročí smrti, nebo jubilejní – výročí svatby či kulaté narozeniny. Od 7. 11. se pak budou zapisovat jakékoli úmysly.
  • Připomínám, že 1. 11. večer a 2. 11. po celý den můžeme získat plnomocné odpustky v kostele za obvyklých podmínek. Do 8. 11. je můžeme získat každý den při návštěvě hřbitova. Podmínky: sv. zpověď v nejbližších 14 dnech, sv. přijímání ten den, nemít zalíbení ani v nejmenším hříchu, modlitba za zemřelé a na úmysl papeže.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 10. do 7. 11. 2021