Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za společné prožívání „dušičkových“ dní, za hojnou účast na pobožnostech na hřbitovech a za modlitby „otčenášků“.
  • Rovněž děkuji těm, kteří se ve středu sešli k synodálnímu setkání.
  • Dnes je první neděle v měsíci; jste tedy srdečně zváni po mši sv. na faru v Jaktaři na dobrou kávu. Knihovna tentokrát nebude.
  • Od dnešního dne zapisujeme všechny úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.
  • Do 8. 11. můžeme získat každý den plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova. Podmínky: sv. zpověď v nejbližších 14 dnech, sv. přijímání ten den, nemít zalíbení ani v nejmenším hříchu, modlitba za zemřelé a na úmysl papeže (nejlépe Otče náš, Věřím v Boha, Zdrávas Maria a Odpočinutí věčné).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 11. do 14. 11. 2021