Ohlášky z 1. neděle adventní

  • Dnešním dnem vstupujeme do nového církevního roku a do adventního času. Má to být období ztišení a duchovní obnovy před vánočními svátky. Jako pomoc k jejímu prožívání můžete přijmout tyto nabídky:
  1. Pro všechny: Každá mše sv. v týdnu bude začínat ve tmě a budeme mít v rukou rozžaté svíce jako symbol očekávání. Zpívat budeme starobylé rorátní písně.
  2. Pro děti: Každou neděli na konci mše sv. nalepíme obrázek na připravené plátno a na Vánoce uvidíme, co nám vznikne. Na cestu domů dostanete list, kde naleznete na každý den malé úkoly. Listy pak můžete na Vánoce přinést Ježíškovi do jesliček jako malý dar adventní snahy.
  3. Pro dospělé: Každou neděli si můžete vzít list s modlitebním plánkem na nejbližší týden jako alespoň malou duchovní obnovu pro tuto dobu.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvánoční návštěvy nemocných farníků.
  • Příští neděle je první neděle měsíce, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna. Zároveň připomínám našim dětem, že mají určitě přijít, jelikož je to předvečer svátku sv. Mikuláše.
  • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Prosím vás, abyste na farní potřeby pamatovali. Bez vaší pomoci nemůže farnost realizovat opravy, které jsou nutné. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 11. do 5. 12. 2021