Ohlášky ze slavnosti Krista Krále

  • Jelikož je dnes třetí neděle v měsíci, probíhá dnes sbírka na opravy našich chrámů.
  • Pán Bůh zaplať všem za jakoukoli pomoc ve farnosti i za účast na pastorační schůzce!
  • Příští neděli vstoupíme do doby adventní. Při obou mší sv. se budou žehnat adventní věnce. Církevní škola sv. Ludmily nabízí, že jejich žáci mohou vyrobit adventní věnce pro naše farníky, kteří si je jednoduchým způsobem objednají. Vzadu pod kůrem naleznete seznam, do kterého se zapíšete, a příští neděli budete mít věnec připravený. Jeho cena bude 250 Kč s tím, že tato částka podpoří školou adoptované dítě. Všechny věnce, prosím, nechte pak před bočními oltáři.
  • Připomínám, že zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 11. do 28. 11. 2021